Marianne G. Consulting

Skovvej 20, 9330 Dronninglund

51 30 73 19

CVR: 35764623

Kontakt@Google-Specialist.dk

Generelt

Jeg handler kun med andre virksomheder, og alle priser er eksklusiv moms. Generelt er jeg ikke tilhænger af kontrakter og bindinger – men der kommer dog lidt handelsbetingelser her, så der ikke opstår noget tvivl.

Enkeltopgaver

Når du accepterer mit tilbud på en opgave, sender jeg dig en bekræftelse via e-mail, og aftalen træder i kraft, når du svarer tilbage. Jeg vil give dig besked, når opgaven er færdig. Betaling sker via faktura, som du vil modtage, når opgaven er løst. For større opgaver vil vi aftale, om du ønsker leverancer løbende, så du kan følge med i processen.

Faste samarbejdsaftaler

Kunden har modtaget et link til https://www.google-specialist.dk/handelsbetingelser/ Når en aftale indgås. Kunden accepterer dermed betingelserne mellem mit firma Marianne G. Consulting når der besvares på tilbuddet.

Jeg tilbyder faste samarbejder på månedlig basis, hvor vi på forhånd aftaler, hvor mange timer aftalen løber på eller et fast månedligt honorar. Hvis der er ekstra arbejde udover aftalen, vil det blive faktureret udover. Jeg har ikke nogen bindingsperioder, og fakturering sker for hver måned, hvor der er udført arbejde.

Betalingen sker ved modtagelse af faktura.

1. Priser og betaling

Priser er opgjort i DK eks moms – der betales når der udsendes en faktura.

2. Opsigelse af aftalen

Du kan til enhver tid opsige aftalen, dette gør du blot ved at skrive eller ringe til mig: Kontakt@Google-Specialist.dk

I tilfælde af at aftalen stoppes efter Marianne G har på begyndt sin ydelse, er du berettiget til betaling af omkostninger for de indtil da leverede ydelser.

3. Kundens og Marianne G Consulting’ ansvar

Kunden skal sørge for at give alle de oplysninger, dokumenter, adgang til programmer og hjælp, som Marianne G Consulting har brug for, for at levere de aftalte tjenester til tiden.

Marianne G Consulting forpligter sig til at levere tjenesterne til tiden, hvis kunden opfylder deres forpligtelser. Dog kan Marianne G Consulting undlade ansvar i tilfælde af sygdom, dødsfald, nødsituationer, IT-problemer, eller lignende uforudsete situationer.

Marianne G Consulting påtager sig ikke erstatningsansvar for tab, der skyldes unøjagtige, ufuldstændige eller forsinkede materialer, som kunden har leveret.

Desuden påtager Marianne G Consulting sig ikke ansvar for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab eller omdømmetab.

Marianne G Consultings økonomiske ansvar er altid begrænset til det beløb, der svarer til det honorar, der er betalt af kunden for de leverede tjenester.

Marianne G Consulting kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler begået af samarbejdspartnere eller underleverandører, som Marianne G Consulting har henvist kunden til.

Disse betingelser gælder fra 1/1 2023